Приключенски игри с клуб Еделвайс Приключенски игри с клуб Еделвайс
Всяка игра има следните параметри:

Интернет обхват: Индивидуалните приключенски игри могат да бъдат заредени от браузера на вашия телефон или таблет в зона с интернет покритие и в последствие да се играят в район без интернет обхват. Примерно игра в пещера... Отборните игри, включващи комуникация между отделни отбори и нива в играта изискват добро интернет покритие.

Местоположение: Всяка игра е проектирана за точно определен район на действие, където участниците физически трябва да отидат. Възможно е част от въпросите в играта да се появят на вашия екран само ако се намирате в точно определена точка и сте разрешили на вашето устройство да намери вашето местоположение.

Продължителност: Описва средното време за преминаване през играта. Това време може да се задава според предварителните желания на участниците. В случая виртуалната демо играта може да се изиграе за около 10 минути.

Стартова точка: Посочва конкретното място, от което започва играта. Стартовата точка е ориентир към следваща цел, чиито координати или описание се получават след преодоляване на първото ниво на играта. При виртуалната игра не е необходимо физически да достигате стартовата точка.

Начин на предвижване: Тук се указва подходящия начин на предвижване, който може да бъде пеш, с колело, с лодка, със сал, с мотор, с кола...

Правопис: Има значение дали ползвате малки или големи букви и дали пишете на кирилица или латиница. Примерно при търсена парола "Ботев" код изписан като "ботев" , "botev", "Botev"... ще дава съобщение за грешка.

Отборна игра: Приключенските игри, които предлагаме могат да се играят отборно. Възможно е играта да има както състезателен елемент между отделни отбори, така и опция за взаимни действия между няколко отбора, насочени към обща цел.


Възможности на отборните игри:

Задаване на специфична тема: Всяка игра според участниците и вида на събитието може да бъде фокусирана изцяло или частично към определена тема. Примерни теми могат да бъдат:

  • Корпоративна тема - подходяща е за фирмени събития.
  • Профилирана образователна тема - подходяща е за ученическа или студентска аудитория.
  • Рожден ден и парти - тема по желание на участниците.
  • Музейна сбирка - игра в музеен център.
  • Туристическа тема - нашата игра може да бъде увлекателен туристически гид.
  • Няколко теми в една игра.

Команден център: Възможно е отборите на терен да се управляват или да търсят помощ от полеви или офисен команден център.

Име на отбора: Възможно е да измислите и въведете специфично име на вашия екип, което ще се вижда и от другите отбори. В тази виртуална игра ще имате два партниращи отбора с имена "Дивата гора" и "Точната стрела".

Прогрес на отбора: Всяка игра има определен брой нива. Графика онагледява моментния напредък на отбора или на всички отбори, според броя успешно преминати задачи.

Бързина на изпълнение: Възможно е част от задачите да бъдат лимитирани като време. При просрочване на времето за въвеждане на правилен отговор, отборът получава допълнителна задача.

Входна парола: Всеки отбор има различна входна парола. Според тази парола се определя първата логическа точка, към която ще тръгне отбора при игра в реални условия. Логическите точки, които съответстват на игровите нива се обхождат на ротационен принцип от всеки отбор.

Пример за входна парола:

Приключенски игри с клуб Еделвайс Приключенски игри с клуб Еделвайс

Въпрос: Какво е популярното название на гъбата показана на снимката?

Пояснение: Търсеният отговор е в единствено число.

Отговор: Сърнела

Вашите действия: Въвеждате отговора 1:1 в диалогов прозорец, който ще се появи след натискане на бутон "Към играта".